Lukio tarjoaa monia vaihtoehtoja

 

Lukio on toisen asteen oppilaitos, joka jatkaa peruskoulun antamaa yleissivistävää opetusta. Lukion jälkeen sinulla on mahdollisuus valita kaikista jatko-opintovaihtoehdoista itsellesi sopivin. Lukio antaa hyvät valmiudet niin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin kuin myös muiden oppilaitosten ylioppilaspohjaiseen koulutukseen.

 

Lukiossa perehdyt kaikkiin keskeisiin aineisiin. Sinulla on matematiikan laajuudesta riippuen joko 47 tai 51 pakollista kurssia, kun minimikurssimäärä on 75. Useimmat opiskelijat valitsevat mielenkiintoisia kursseja paljonkin yli tuon vähimmäismäärän.

 

Lukiossa voit suunnata valintasi omien vahvuuksiesi ja mielenkiintosi mukaan. Voit valita runsaasti matemaattis-luonnontieteellisiä aineita tai monia vapaaehtoisia kieliä. Lyhyinä kielinä  Savitaipaleen lukiossa tarjotaan saksaa ja ranskaa joko lukiossa alkavana tai jo peruskoulussa alkaneena kielenä. Voit painottaa valintasi myös ns. reaaliaineisiin. Luonnontieteellisiä reaaliaineita lukiossa on fysiikka, kemia, biologia ja maantiede. Maailmankuvaa rakentavia ja elämänkatsomuksellisia reaaliaineita ovat jo peruskoulusta tutut historia, yhteiskuntaoppi ja uskonto. Uusina aineina lukiossa alkavat psykologia ja filosofia. Myös terveystieto on oma ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettava reaaliaine, jonka valitseminen voi olla apuna terveydenhoidolliselle alalle pääsemisessä.

 

Valinnaisia kursseja lukiossa on runsaasti, mutta lukion luonteen mukaisesti kaikista aineista on myös vähintään yksi pakollinen kurssi. Näin kaikki lukiolaiset saavat ainakin lyhyen katsauksen tiedon ja tutkimuksen moninaisuudesta. Ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon tekijä keskittyy ylioppilastutkintoa varten vain pakollisina kirjoittamiinsa aineisiin, äidinkieleen ja yleensä englantiin, ruotsiin ja lyhyeen matematiikkaan.  

 

Lukiossa on tarjolla myös taito- ja taideaineita. Musiikkia ja kuvataidetta on yksi pakollinen kurssi kaikille. Toisena vuonna sinun on valittava yksi vaihtoehtoinen kurssi jompaakumpaa ainetta. Liikuntaa kuuluu jokaisen opiskelijan opinto-ohjelmaan vähintään kaksi kurssia. Tänä lukuvuonna tarjottiin ensimmäistä kertaa teknisen työn, tekstiilityön ja kotitalouden kursseja opiskelijoille. Teknistä työtä on toteutettu yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Tulevana lukuvuonna on mahdollista valinnoista riippuen yrittää saada kyseisiä aineita lukion työjärjestykseen. Moninaiset valinnat kuitenkin tekevät vaikeaksi yhteisten aikojen löytämistä koulupäivän sisältä. Tänä lukuvuonna on toiminut myös jääkiekkoryhmä, jonka koulupäivä on alkanut kerran viikossa aamuvarhain harjoituksilla jäähallissa.

 

Taito- ja taideaineissa on myös mahdollista suorittaa kolmantena vuonna lukiodiplomi. Diplomista voi olla hyötyä jatkossa kyseiselle alalle pyrkiessä. Eniten lukiodiplomeja on lukiossamme tehty kuvataiteessa.

 

Lukio-opiskelu on monipuolista ja antaa hyvän pohjan jatko-opinnoille ja hyvät valmiudet tulla toimeen kansainvälistyvässä maailmassa. Oman paikkakunnan lukion tarjoaa sinulle turvallisen ja tutun opiskelupaikan. Pienessä lukiossa omasta opiskeluryhmästä tulee lukioaikana toimiva yhteisö, johon on hyvä tulla tekemään työtä ja viihtymään. Opettajat ja opiskelijat tuntevat toisensa ja opintojen etenemistä seurataan ja tuetaan.

 

Antoisia lukiopohdintoja

 

Markku Tani

rehtori/LOPO

 

 

Sisällysluettelo                                                          Yhteystiedot:

 

Lukio tarjoaa monia vaihtoehtoja       1

Sisällysluettelo                                        2

Savitaipaleen keskustan kartta            3                    Osoite:         Savitaipaleen lukio

Lukion opettajat 2007 - 2008                3                                         Koulutie 11

Lukion opiskelijat 2007 – 2008            4                                         54800 SAVITAIPALE

Opiskelijoiden kotikunta                        4

Lukioon hakeutuminen                           4                    puhelin:         05-6140 11, vaihde

Opiskelun kustannukset                         5                                         040-836 5620

Lukion tavoitteet                                     5                                         rehtori/OPO

Oppilaanohjaus                                      5                                         040-7131899, toimisto

Ryhmänohjaus                                        5                                         040-7131900, op. huone

Oppilaskunta                                           6

Terveydenhoito                                       6                    fax.                05-4160164

Lukion suoritusohjeet                             6

                                                                                       sähköposti:

Opetussuunnitelman keskeiset

osat                                                          8                    rehtori/OPO

                      Tavoitteet ja arvot             8                    markku.tani@edu.savitaipale.fi

                      Aihekokonaisuudet          8

                      Tuntijako                            9                    toimisto:

                                                                                       pirjo.junni@edu.savitaipale.fi

Aineet ja kurssit

                      Äidinkieli ja kirjallisuus     9                   opettajat:

                      Ruotsi                                 15                 etunimi.sukunimi@edu.savitaipale.fi

                      Vieraat kielet                    

                      - Englanti                           17                 koulun kotisivu:

                      - B2 – kieli                         18                 http://koulut.etela-karjala.fi/savilu

                      - B3 – kieli                         19

Matematiikka, pitkä          21

Matematiikka, lyhyt           24

Biologia                             26

Maantiede                         28

Fysiikka                             30

Kemia                                32

Uskontoaineet                   34

Filosofia                             39

Historia                              40

Yhteiskuntaoppi                42

Psykologia                        43

Musiikki                             45

Kuvataide                          46

Liikunta                              47

Terveystieto 49

Opinto-ohjaus                    51

                      Tietotekniikka                   51

                      TN, TS ja KO                     51

                      Hyväksiluettavat kurssit    51

Ainevalintakortti                                      52,54

 

 

 


Savitaipaleen keskustan kartta      

 

1. kunnantalo

2. terveyskeskus

3. tori

4. linja-autoasema

5. kirjasto

6. veneranta

7. liikuntatalo

8. urheilukenttä

9. yleinen uimaranta

10. kuntorata -latu

11. tenniskentät

12. Europaeuksen koulu (luokat 7.-9.)

13. lukio ja kirkonkylän koulu

14. jäähalli

15. Suvanto (uimahalli)

16. siunauskappeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukion opettajat lukuvuonna 2007 - 2008

 

Tani Markku                                            rehtori, lakitieto, opinto-ohjaus

Ahokas Eveliina                                     lyhyt matematiikka, kemia, fysiikka (sij.)

Brandt Tarmo                                          pitkä matematiikka, fysiikka, at-laitteisto

Halttunen Petri                                        kuvataide

Hietala Jukka                                          uskonto, psykologia, filosofia, RO 1

Hietala Riitta                                           saksa, ranska, vararehtori

Hömppi-Keränen Anne                          biologia, maantiede

Isoaho Jyrki                                             ruotsi, oppilaskunnan ohjaava opettaja, RO 2

Korhonen Sami                                      historia, yhteiskuntaoppi, RO3

Latja-Ropponen Laura                           äidinkieli ja kirjallisuus, kirjastonhoito (sij.)

Mikkola Timo                                          poikien liikunta

Pulkkinen Sanna                                    musiikki

Pylkkö Arja                                              tyttöjen liikunta, terveystieto

Väätämöinen Mikko                               englanti (va.)

 

 

 

 

Savitaipaleen lukion opiskelijat lukuvuonna 2007 – 2008 

 

Ryhmä

yhteensä

tytöt

pojat

I

28

13

15

II

18

  6

12

III

29

19

10

IV 

 

-

yhteensä

76

38

38

 

Opiskelijoiden kotikunta  

 

yht.

Savitaipale

 58

Suomenniemi

   8

Taipalsaari

   2

Lemi

   8

yht.

 76

 

 

 

 

 

 

 


Lukioon hakeutuminen

 

I Yhteishaun kautta

 

1) Oppilaitokset suosituimmuusjärjestykseen.

2) Valinta lukuaineiden keskiarvon perusteella. Vähintään 7.0.

3) Valittujen luettelo lukion ovessa

4) Ilmoittautuminen lukioon. Peruskoulun päättötodistus alkuperäisenä mukaan

 

II Yhteishaun jälkeen

 

1) Pohjana

                      - peruskoulun oppimäärä

                      - lukuaineiden keskiarvoraja 7.0

2) Hakemus suoraan lukioon.

3) Rehtori ottaa yhteishaun jälkeen hakeneet opiskelijat elokuun alussa lukuaineiden keskiarvon mukaisessa järjestyksessä, mikäli vapaita paikkoja on.

4) Opiskelupaikan vastaanottaminen = peruskoulun päättötodistus lukiolle alkuperäisenä.

 

 

 

 

 

Opiskelun kustannukset

 

 

Kunta kustantaa

* opetuksen

* kouluruoan

 

Opiskelija maksaa

* oppikirjat ja muun opiskelumateriaalin

* ylioppilaskirjoitusmaksut

* koulumatkojen omavastuuosuuden, ks. opintotuki

 

 

Opintotuki

 

* opiskelija voi hakea valtion opintotukea, opintorahaa., asumislisää ja opintolainaa 17 vuotta täytettyään.

 

* opintotuen koulumatkatuki korvaa yli 10 kilometrin koulumatkat 43 euron kuukausittaista omavastuuta lukuun ottamatta. Koulumatkatukea saavat kaikki lukio-opiskelijat, joiden koulumatka on yli 10 kilometriä. Koulumatkatuessa ei ole vähimmäisikärajaa.

 

Lukion tavoitteet

 

Lukio on keskiasteen yleissivistävä oppilaitos, joka tähtää ylioppilastutkinnon suorittamiseen ja sitä kautta jatko-opintoihin. Lukion tavoitteena on tukea opiskelijan yksilöllistä kasvua, sukupuolten välistä tasa-arvoja ja kypsymistä aikuisuuteen sekä ylläpitää hyvää henkistä ja fyysistä suorituskykyä. Lisäksi lukion tavoitteena on kasvattaa nuori ottamaan vastuuta itsestään sekä halua opiskella jatkuvasti uusia tietoja ja taitoja.

 

Oppilaanohjaus

 

Lukion oppilaanohjauksesta vastaa rehtori/opinto-ohjaaja. Ohjaus on pääasiassa henkilökohtaista ohjausta opiskelun ja jatko-opintosuunnitelmien kysymyksissä. Lisäksi opinto-ohjaaja pitää ryhmille lukujärjestyksen mukaisia oppitunteja. Opinto-ohjaajalle on ilmoitettava kaikista kurssimuutoksista ja niihin liittyvistä erityisjärjestelyistä.  Muutoksista  on ensin keskusteltava aineen opettajan kanssa. Aineenopettajat vastaavat oman aineensa erityisneuvonnasta. Opinto-ohjaajaan voi ottaa yhteyttä myös kouluajan ulkopuolella.

 

Ryhmänohjaus

 

Kullakin ikäluokalla on oma ryhmänohjaajansa. Ryhmäohjaaja vastaa opiskelijoiden opiskeluseurannasta, poissaoloista ja yleisneuvonnasta.

 

 

 

 

 

Oppilaskunta

 

Koulussa toimii oppilaskunta, jonka tehtävänä on järjestää yhteistä toimintaa lukion opiskelijoille ja edistää opiskelijoiden opintososiaalisia etuja ja viihtyvyyttä. Oppilaskunta tiedottaa toiminnasta ilmoitustaululla. Osallistu tähän toimintaa aktiivisesti.

 

Terveydenhoito

 

Lukion opiskelijoilla on mahdollisuus maksuttomaan terveydenhoitoon, heidät on vakuutettu tapaturmien varalta. Lukion terveydenhoitajalla on viikoittain säännölliset vastaanottoajat, joista ilmoitetaan luokkien ilmoitus taululla. Terveydenhoitaja tiedottaa myös koululääkärin ja hammashoidon palveluista. 

 

Koulukuraattori

 

Lukiossa on käytettävissä myös koulukuraattorin palvelukset tarvittaessa.

 

Lukion suoritusohjeet

 

Opiskeluaika

 

Lukio suoritetaan 2-4 vuodessa. Rehtori voi erityisestä syystä myöntää lisäaikaa.

 

Työmäärä lukiossa

 

Lukiossa on kolmenlaisia kursseja: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Opiskelijan on suoritettava vähintään 75 kurssia, joista pakollisia 47-51 ja syventäviä vähintään 10 kurssia. Ylärajaa ei ole.

Työmäärä jaksossa

 

Jotta lukion voisi suorittaa kolmessa vuodessa, on suositeltavaa valita keskimäärin 4-5 kurssia/jakso.

 

Valintojen määrä

 

On suositeltavaa, että ylioppilaskirjoituksia varten opiskelija valitsisi vähintään kuudesta aineesta valtakunnallisen vähimmäismäärän syventäviä kursseja.

 

Kurssien suoritus

 

 
Oppiaineitten kurssit on suositeltavaa suorittaa numerojärjestyksessä. Aineitten suoritusohjeissa on tarkemmat ohjeet opetussuunnitelmassa.

Opetussuunnitelma löytyy myös lukion kotisivulta: http://koulut.etela-karjala.fi/savilu

Kaksi ajallisesti peräkkäistä hylättyä kurssia muodostaa  etenemisesteen. Toinen hylätty kurssi on suoritettava hyväksytyksi ennen kuin opiskelua ko. aineessa voi jatkaa.

 

Matematiikka

 

Pitkän matematiikan voi vaihtaa lyhyeen. Kuitenkin niin, että pakollisia matematiikan kursseja täytyy suorittaa vähintään kuusi. Siitä, mitkä pitkän matematiikan kurssit vastaavat lyhyen matematiikan kursseja on määrätty opetussuunnitelmassa.

 

Lukio-opiskelun arvostelu

 

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvostellaan aina numeromerkinnällä. Koulukohtaiset syventävät kurssit arvostellaan niin kuin opetussuunnitelmassa on määritelty. Koulukohtaiset soveltavat kurssit arvostellaan suoritusmerkinnällä. Ne voivat vaikuttaa aineen loppuarvosanaan korottavasti.

 

Arvostelussa otetaan huomioon myös opiskelussa osoitettu jatkuva näyttö. Oppiaineen oppimäärä on suoritettu, kun vähintään 2/3 pakollisista ja opiskelijan opinto-ohjelmaan valituista syventävistä kursseista on suoritettu hyväksytysti.

 

Itsenäinen opiskelu

 

Kursseja voi suorittaa kokonaan tai osittain itsenäisesti. Tästä on sovittava rehtorin ja ko. aineen opettajan kanssa vähintään kaksi viikkoa ennen sen jakson alkua, jossa opiskelija suorittaisi kyseisen kurssin normaalisti. Itsenäisen suorituksen sisällöstä on sovittava kyseisen aineen opettajan kanssa

 

Lukion oppimäärän suoritus

 

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. Opiskelijan opinto-ohjelmassa

tulee kuulua vähintään 75 noin 38 tunnin kurssia.

 

Lukion oppimäärä suorittanut opiskelija voi ennen päästötodistuksen antamista  osallistua suullisiin kuulusteluihin , joissa on myös kirjallisia tehtäviä. Nämä kuulustelut valmentavat ylioppilaskirjoituksiin ja niillä voidaan korottaa tentittävän aineen arvosanaa.

 
Savitaipaleen lukion opetussuunnitelman keskeiset osat

Koko opetussuunnitelma löytyy lukion kotisivulta http://www.koulut.etela-karjala.fi/savilu. Kursseista tässä on esillä vain kurssien nimet ja lyhyt kurssikuvaus.

 

Savitaipaleen lukion tavoitteet ja arvoperusta

 

Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Savitaipaleen lukio antaa laaja-alaisen yleissivistyksen ja hyvät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukiossa hankitut tiedot ja taidot osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

 

Lukio-opetuksen arvoperusta rakentuu suomalaiseen sivistyshistoriaan, joka on osa pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuriperintöä. Lukiossa kulttuuriperintöä tulee oppia vaalimaan, arvioimaan ja uudistamaan. Opiskelijoita kasvatetaan suvaitsevaisuuteen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

 

Lukio-opetuksen lähtökohtana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus. Lukion sivistysihanteena on pyrkimys totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Lukiokoulutuksen edistää avointa demokratiaa, tasa-arvoa ja hyvinvointia. Opiskelija ymmärretään oman oppimisensa, osaamisensa ja maailmankuvansa rakentajaksi. Opetuksessa otetaan huomioon, että ihminen havainnoi ja jäsentää todellisuutta kaikkien aistiensa kautta.

 

Kasvatustyössä korostetaan yhteistyötä, kannustavaa vuorovaikutusta ja rehellisyyttä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan oikeutensa ja velvollisuutensa sekä kasvaa aikuisen vastuuseen omista valinnoistaan ja teoistaan. Opiskelijan saa lukioaikanaan kokemuksia siitä, miten tulevaisuutta rakennetaan yhteisillä päätöksillä ja työllä.

 

Aihekokonaisuudet

 

Aihekokonaisuudet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä kasvatus- ja koulutushaasteita. Samalla ne ovat ajankohtaisia arvokannanottoja. Käytännössä aihekokonaisuudet ovat lukion toimintakulttuuria jäsentäviä toimintaperiaatteita ja oppiainerajat ylittäviä, opetusta eheyttäviä painotuksia. Niissä on kysymys koko elämäntapaa koskevista asioista.

Kaikkia aihekokonaisuuksia yhdistävinä tavoitteina on, että opiskelija osaa

 

Kaikille lukioille yhteisiä aihekokonaisuuksia ovat

Savitaipaleen lukion tuntijako

 

AINE

 

YHTEISET

 

SYVENTÄVÄT

 

SOVELTAVAT

 

Äidinkieli

 

6

 

3

 

9

 

Englanti (A1)

 

6

 

2

 

                2

 

Ruotsi (B1)

 

5

 

2

 

2

 

Saksa (B2)

 

0

 

8

 

0

 

Saksa (B3)

 

0

 

8

 

1

 

Ranska (B2)

 

0

 

8

 

0

 

Ranska (B3)

 

0

 

8

 

1

 

Matematiikka (A)

 

10

 

3

 

3

 

Matematiikka (B)

 

6

 

2

 

1

 

Biologia

 

2

 

3

 

1

 

Maantieto

 

2

 

2

 

0

 

Fysiikka

 

1

 

8

 

2

 

Kemia

 

1

 

4

 

2

Ev-lut. uskonto

3

2

2

Ortod.  uskonto

3

2

0

Elämänkats. tieto

                3

2

0

 

Filosofia

 

1

 

3

 

0

 

Historia

 

4

 

2

 

0

 

 

Yhteiskuntaoppi

 

 

         

                2

 

 

                2

 

 

                0

 

Psykologia

 

1

 

4

 

                2

 

Musiikki

 

1-2

 

3

 

0

 

Kuvataide

 

1-2

 

3

 

0

 

Liikunta

 

2

 

3

 

18

 

Terveystieto

 

1

 

2

 

0

 

Opinto-ohjaus

 

1

 

1

 

0

 

Tietotekniikka

 

0

 

0

 

4

 

TN/tS/KO

 

 

 

                0

 

 

                0

 

 

                3

 

 

Yhteensä

 

 

 

      47 – 51

 

 

            88

 

 

             53      

 

Valittava: pakollisia kursseja 47-51, syventäviä vähintään 10 kurssia.

Minimikurssimäärä lukion aikana 75 kurssia.

Toteutettavat valinnaiset kurssit päätetään lukuvuosittain työsuunnitelmassa.

 

 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ

 

KURSSIEN ITSENÄINEN SUORITTAMINEN

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden kurssit perustuvat vahvasti kommunikaatioon, joten niiden suorittamista itsenäisesti voi suositella vain poikkeustapauksissa. Periaatteena on, että kutakin kurssia kohti opiskelija tuottaa 3 – 5 arvioitavaa suoritusta, jotka voivat olla muodoltaan tavallisia ainekirjoituksia, esseitä, analyyseja tai tutkielmia. Opettaja antaa ohjeet suoritusten tekemisestä, niiden laajuudesta ja arvioinnista sekä aikataulusta etukäteen. 

 

Itsenäiseen työhön täytyy varata runsaasti aikaa, sillä kursseihin kuuluu aina kirjallisuuden lukemista sekä laajoja kirjallisia töitä. Kurssiin voi kuulua myös koe, joka tehdään uusintapäivänä, tai suullinen esitys, joka käydään pitämässä jonkin ryhmän oppitunnilla.

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden itsenäisesti suoritetut kurssit arvioidaan samalla tavalla kuin ryhmäopetuksessakin suoritetut.

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

Kursseilla toteutetaan aineen sisäistä integraatiota: lukeminen, kirjoittaminen, puheviestintä, kieli, kirjallisuus ja media kytkeytyvät jokaisen kurssin tavoitteisiin ja sisältöihin siten, että tietojen ja taitojen opiskelu on jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kaikilla kursseilla syvennetään kirjoitetun kielen hallintaa ja kehitetään lukemisen, kirjoittamisen ja puheviestinnän taitoja sekä luetaan runsaasti kaunokirjallisia ja muita tekstejä kunkin kurssin näkökulmasta.

 

1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1)

 

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän osaa jäsentää viestintäympäristöään sekä tunnistaa omia taitojaan puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

syventää tekstikäsitystään

oppii tarkastelemaan monenlaisia tekstejä entistä tietoisempana tulkintaansa ohjaavista seikoista

ymmärtää tekstin merkityskokonaisuutena ja tarkastelee sen piirteitä tavoitteen, viestintätilanteen ja -välineen kannalta

oppii tarkastelemaan kielenkäyttöään, lukemistapojaan ja viestintäänsä entistä tietoisemmin

tottuu huoltamaan tuottamiensa tekstien kieliasua

syventää tietojaan ryhmäviestinnästä: hän kehittää ja oppii arvioimaan omia osallistumistapojaan ryhmän vuorovaikutuksen ja ilmapiirin sekä ryhmätyön tai keskustelun tuloksellisuuden kannalta.

 

 

 

2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2)

 

Opiskelija harjaantuu erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Opiskelija syventää tekstilajituntemustaan ja kehittyy erilaisten tekstien tuottajana.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

osaa arvioida tekstien sisältöä, näkökulmia, tyyliä ja muotoa sekä oppii erittelemään tekstiä temporaalisista, kausaalisista, kontrastiivisista ja muista merkityssuhteista koostuvana kokonaisuutena, oppii tekstien erittelyssä tarvittavaa käsitteistöä ja pystyy soveltamaan sitä myös tuottaessaan itse tekstiä

tottuu työstämään tekstiään oman ja toisten arvion pohjalta

oppii suunnittelemaan ja laatimaan puhuttuja ja kirjoitettuja asiatekstejä sekä kykenee välittämään sanomansa kuuntelijoille tai lukijoille tavoitteittensa mukaisesti

oppii tiedonhankintastrategioita, käyttää painettuja ja sähköisiä tietolähteitä sekä löytää käyttökelpoista ja luotettavaa tietoa kirjoitelmansa tai puhe-esityksensä pohjaksi.

 

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3)

 

Opiskelijoiden käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

oppii ymmärtämään kielen kuvallisuutta ja monitulkintaisuutta

syventää tietojaan kirjallisuuden lajeista ja niiden ominaispiirteistä

kehittyy fiktiivisten tekstien analysoijana erilaisia lukija- ja tulkintalähtökohtia sekä tarpeellisia kirjallisuustieteellisiä käsitteitä käyttäen

oppii perustelemaan tulkintaansa teksteistä sekä suullisesti että kirjallisesti

harjaantuu käyttämään kurssilla havainnoituja kielen keinoja tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan.

 

4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4)

 

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

syventää medialukutaitoaan, jolloin hän pystyy analysoimaan ja tulkitsemaan erilaisia mediatekstejä, niiden taustoja ja tavoitteita sekä kriittisesti arvioimaan median välittämää informaatiota ja vaikutusta yksilöihin ja yhteiskuntaan

osaa niin kirjoittajana kuin puhujanakin perustella monipuolisesti näkemyksiään sekä arvioida vaikuttamispyrkimyksiä ja tekstin luotettavuutta

osaa tarkastella kirjallisuuden yhteiskunnallista vaikutusta

oppii tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja myös eettisistä lähtökohdista.

 

 

 

 

5. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5)

 

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

oppii tarkastelemaan niin fiktiivisiä tekstejä kuin asiatekstejäkin niiden kulttuurikontekstissa ja suhteessa muihin teksteihin

oppii erittelemään tyylin elementtejä ja niiden vaikutusta tekstin kokonaisuuteen

pystyy itsenäiseen kirjoitusprosessiin aiheen ja näkökulman valinnasta, aineiston koonnista ja järjestelystä tekstin muokkaamisen ja tyylin hionnan kautta oman pohdiskelevan tekstin laadintaan

kehittää omaa ilmaisutapaansa ja kirjallista tyyliään.

 

6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6)

 

Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

oppii tuntemaan suomen kielen kehityksen vaiheita ja ymmärtää eurooppalaisten kieli- ja kulttuurikontaktien vaikutuksen suomalaisen kulttuurin muotoutumiseen ja jatkuvaan muutokseen

arvostaa nyky-Suomen monikulttuurisuutta ja -kielisyyttä ja ymmärtää äidinkielen merkityksen jokaiselle ihmiselle

tuntee suomalaisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja. Hän osaa arvioida niiden merkitystä oman kulttuurinsa näkökulmasta kulttuurisen ja yksilöllisen identiteetin rakentajana.

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7)

 

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteesta, ominaispiirteistä ja puhekulttuurista

kehittää puhumisrohkeuttaan ja ilmaisuvarmuuttaan sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan

tunnistaa ja osaa analysoida sekä puhujan että sanoman luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä.

 

 

 

8. Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8)

 

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti ja kriittisesti erilaisia tekstejä

varmentaa taitoaan kirjoittaa sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä.

 

9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9)

 

Opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia kielen, kirjallisuuden ja viestinnän teemoja

oppii arvioimaan ja arvottamaan ajankohtaisia tekstejä eettisin ja esteettisin perustein ja näkemään niiden merkityksen osana yhteiskunnallista keskustelua

löytää nykykirjallisuudesta itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä käytävään keskusteluun

osoittaa kypsyyttä oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen käsittelyssä, ajattelun itsenäisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä.

 

KOULUKOHTAISET KURSSIT

 

10. Äidinkielen kuntokurssi (ÄI 10)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

-         hallitsee suomen kielen ja vieraiden kielten lukio- ja jatko-opinnoissa tarvittavat kieliopilliset käsitteet

-         saa lisää varmuutta tekstinsä kieliasun tarkkailuun

 

11. Luovan kirjoittamisen kurssi (ÄI 11)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

-         saa tukea ja rohkaisua kirjoittajapersoonallisuutensa kehittämiseen luovuuden, taiteellisuuden ja elämyksellisyyden suuntaan

-         löytää itsestään kykyjä kirjoittaa erityylisiä tekstejä ja myös kaunokirjallisia tekstilajeja

-         harjaantuu käyttämään erilaisia kirjoittamisen työtapoja, tekstin tyylikeinoja ja monipuolista kielellistä ilmaisua

-         oppii arvioimaan ja analysoimaan muiden tekstejä ja ottamaan itse vastaan palautetta

 

 

 

 

12. Kirjallisuuden teemakurssi (ÄI 12)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

-         laajentaa ja syventää kirjallisuuden tuntemustaan

-         harjaantuu keskustelemaan kirjallisuudesta ja tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä

-         kehittyy kirjallisuuden analysoijana

-         saa myönteisiä kokemuksia lukemisesta

 

 

 

13. LUOVA ILMAISU (ÄI 13)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

-         saa rohkeutta ilmaista itseään luovasti

-         tulee tietoiseksi oman ilmaisunsa osa-alueista

-         kartuttaa esiintymiskokemustaan ja taitojaan tutussa ryhmässä

-         kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan ja oppii toimimaan ryhmässä

 

14. IMPROVISAATIO (ÄI 14)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- käyttää mielikuvitustaan ja ilmaisee itseään spontaanisti

- hyödyntää kokonaisilmaisullisia taitojaan, kuvittelukykyään ja tilannetajuaan 

 

15. NÄYTTÄMÖTYÖ 1 (ÄI 15)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

-         oppii käyttämään ääntään ja kehoaan taiteellisen ilmaisun välineenä

-         kehittelee tarinoita ja hahmottaa näyttämötilanteita

-         havaitsee ja osaa jäljitellä luonteenomaisia piirteitä ihmisten ilmaisukielestä

-         kohtaa esillä olemisen haasteen katsojien edessä

-         oppii antamaan palautetta ja ottamaan itse sitä vastaan

-         tutustuu erilaisiin tyylilajeihin ja tekstiin näyttämötyön lähteenä

16. NÄYTTÄMÖTYÖ (ÄI 16)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

-         osaa muuttaa kirjoitetun tarinan näyttämötilanteiksi

-         luo roolihahmon käyttäen fyysisiä ja äänellisiä keinoja

-         osaa analysoida omaa työskentelyään prosessin aikana

 

 

17. DRAAMAN JA TEATTERI-ILMAISUN LUKIODIPLOMIKURSSI (ÄI 17)

 

-         Diplomi suoritetaan kurssilla, jonka aikana oppilas valmistaa itsenäisesti yksin tai pienessä ryhmässä draamallisen tuotoksen, joka arvioidaan asteikolla 1 – 5. Arvioitsijoina ovat diplomikurssin opettaja ja ulkopuolinen teatterialan ammattilainen. Lukiodiplomin suoritukseen sisältyvät myös työsuunnitelma, työpäiväkirja ja esityksen jälkeen kirjoitettava essee.

-         Diplomikurssin suorittaminen edellyttää vähintään kahden ilmaisutaidon kurssin suorittamista.

 

18. Elokuva- ja TV-tutkimus (ÄI 18)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

-         tuntee elokuvan ja televisio-ohjelmien  keskeiset lajityypit

-         osaa tulkita elokuvien ja sarjafilmien ilmaisukeinoja ja tunnistaa niiden teemoja, motiiveja ja symboleita

-         kykenee analysoimaan näkemäänsä hyödyntäen elokuva- ja TV-tutkimuksen keskeisisä näkökulmia

 

RUOTSI

 

Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

1. Koulu ja vapaa-aika (RUB1)

 

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita

 

2. Arkielämää Pohjoismaissa (RUB2)

Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestinnän

harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Aihekokonaisuudet ”hyvinvointi ja turvallisuus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” antavat näkökulmia kurssin aiheiden tarkasteluun. Vankennetaan suullisen viestinnän strategioiden hallintaa ja

kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.

 

3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB3)

 

Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Aihekokonaisuus ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” tarjoaa mahdollisuuksia käsitellä kurssin aiheita. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita.

 

4. Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4)

 

Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Aihekokonaisuuksista korostuu ”hyvinvointi ja turvallisuus”.

 

5. Elinympäristömme (RUB5)

 

Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Aihekokonaisuudet ”kestävä kehitys”, ”teknologia ja yhteiskunta” sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.

 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

Syventävillä kursseilla kielitaitoa kehitetään monipuolisesti.

 

6. Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä (RUB6)

 

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja

kulttuurien tuntemus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat erilaisia näkökulmia kurssin aiheista. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.

 

7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB7)

 

Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla.

 

KOULUKOHTAINEN KURSSI

 

8. Ruotsin tukikurssi lukion aloittaville

 

Kurssin aikana kerrataan peruskoulun aikana opittu keskeinen kieliaines

 

 

 

 

 

 

Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A)

 

ENGLANTI

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

1. Nuori ja hänen maailmansa

 

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Aihekokonaisuus ”hyvinvointi ja turvallisuus” tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.

 

2. Viestintä ja vapaa-aika

 

Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuudet ”hyvinvointi ja turvallisuus” sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen” korostuvat kurssin aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.

 

 

3. Opiskelu ja työ

 

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuus ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys ”tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.

 

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

 

Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. ”Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” -aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia käsitellä kurssin aiheita. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.

 

5. Kulttuuri

 

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja

kulttuurien tuntemus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.

 

6. Tiede, talous ja tekniikka

 

Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat,

tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus ”teknologia ja yhteiskunta” korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen.

 

7. Luonto ja kestävä kehitys

 

Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja

kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä.

 

8. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen

 

Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet.

 

KOULUKOHTAISET KURSSIT

 

9. Englannin tukikurssi lukion aloittaville (ENA 9)

 

Kurssin aikana kerrataan yläasteella opittu keskeinen kieliaine

Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

1. Vapaa-aika ja harrastukset

 

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

 

2. Meillä ja muualla

 

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

 

3. Ennen ja nyt

 

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

 

4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

 

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten

tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

 

5. Kulttuuri

 

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki,

elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.

 

6. Yhteinen maapallomme

 

Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.

 

7. Tiede ja tekniikka

 

Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

 

 

8. Luonto ja kestävä kehitys

 

Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

 

Lukiossa alkava oppimäärä (B3)

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

1. Hyvää päivää, hauska tutustua

 

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta.

Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan

selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää.

 

2. Näin asiat hoituvat

 

Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita.

Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

 

3. Vapaa-aika ja harrastukset

 

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin,

vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla

painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja

laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

 

4. Meillä ja muualla

 

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla.

 

5. Ennen ja nyt

 

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

 

6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

 

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten

tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

 

7. Kulttuuri

 

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki,

elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.

 

8. Yhteinen maapallomme

 

Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan

sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös

mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.

 

MATEMATIIKKA

 

Oppimäärän vaihtaminen

 

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen suositellaan hyväksi lukemisessa seuraavia vastaavuuksia: MAA1 MAB1, MAA3 MAB2, MAA6 MAB5, MAA7

MAB4 ja MAA8 MAB3. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä myös lisänäyttöjä etenkin

kurssin arvosanaa uudelleen arvioitaessa.

 

Matematiikan pitkä oppimäärä

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

1. Funktiot ja yhtälöt (MAA1)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

vahvistaa yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan taitojaan

syventää verrannollisuuden, neliöjuuren ja potenssin käsitteiden ymmärtämistään

tottuu käyttämään neliöjuuren ja potenssin laskusääntöjä

syventää funktiokäsitteen ymmärtämistään tutkimalla potenssi- ja eksponenttifunktioita

oppii ratkaisemaan potenssiyhtälöitä.

 

2. Polynomifunktiot (MAA2)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita

oppii ratkaisemaan toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkimaan ratkaisujen lukumäärää

oppii ratkaisemaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman

polynomien jakolaskua

oppii ratkaisemaan yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä.

 

 

 

3. Geometria (MAA3)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi että kolmiulotteisissa tilanteissa

harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita

ratkaisee geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa.

 

4. Analyyttinen geometria (MAA4)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

ymmärtää kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten

käsitteiden välille

ymmärtää pistejoukon yhtälön käsitteen ja oppii tutkimaan yhtälöiden avulla pisteitä,

suoria, ympyröitä ja paraabeleja

syventää itseisarvokäsitteen ymmärtämystään ja oppii ratkaisemaan sellaisia itseisarvoyhtälöitä

ja vastaavia epäyhtälöitä, jotka ovat tyyppiä | f(x) | = a tai | f(x) | = | g(x) |

vahvistaa yhtälöryhmän ratkaisemisen taitojaan.

 

5. Vektorit (MAA5)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin

oppii tutkimaan kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla

tutkii kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia

vektoreiden avulla.

 

6. Todennäköisyys ja tilastot (MAA6)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

oppii havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittämään

ja tulkitsemaan jakaumien tunnuslukuja

perehtyy kombinatorisiin menetelmiin

perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin

ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman

odotusarvon ja soveltamaan sitä

perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja oppii soveltamaan

normaalijakaumaa.

 

 

 

 

7. Derivaatta (MAA7)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

osaa määrittää rationaalifunktion nollakohdat ja ratkaista yksinkertaisia rationaaliepäyhtälöitä

omaksuu havainnollisen käsityksen funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta

määrittää yksinkertaisten funktioiden derivaatat

osaa tutkia derivaatan avulla polynomifunktion kulkua ja määrittää sen ääriarvot

osaa määrittää rationaalifunktion suurimman ja pienimmän arvon sovellusongelmien

yhteydessä.

 

8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tuntee juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet

ja osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä

tutkii juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioita derivaatan avulla

oppii yhdistetyn funktion derivoimisen

tutkii aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita.

 

9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA9)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

oppii tutkimaan trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla

oppii ratkaisemaan sellaisia trigonometrisia yhtälöitä, jotka ovat tyyppiä

sin f(x) = a tai sin f(x) = sin g(x)

osaa trigonometristen funktioiden yhteydet sin2x + cos2x = 1 ja tan x = sin x / cos x

tutkii trigonometrisia funktioita derivaatan avulla

ymmärtää lukujonon käsitteen

oppii määrittelemään lukujonoja palautuskaavojen avulla

osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja niistä

muodostettujen summien avulla.

 

10. Integraalilaskenta (MAA10)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii määrittämään alkeisfunktioiden

integraalifunktioita

ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan

oppii määrittämään pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla

perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin.

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

11. Lukuteoria ja logiikka (MAA11)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

oppii formalisoimaan väitelauseita ja tutkimaan niiden totuusarvoja totuustaulujen avulla

ymmärtää avoimen lauseen käsitteen ja oppii käyttämään kvanttoreita

oppii todistusperiaatteita ja harjoittelee todistamista

oppii lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin

osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja kokonaislukujen kongruenssin avulla

osaa määrittää kokonaislukujen suurimman yhteisen tekijän Eukleideen algoritmilla.

 

12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

oppii ymmärtämään absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteet ja niiden avulla

likiarvolaskujen tarkkuutta koskevat säännöt peruslaskutoimitusten tapauksessa

ymmärtää iteroinnin käsitteen ja oppii ratkaisemaan yhtälöitä numeerisesti

oppii tutkimaan polynomien jaollisuutta ja määrittämään polynomin tekijät

oppii algoritmista ajattelua

harjaantuu käyttämään nykyaikaisia matemaattisia välineitä

oppii määrittämään numeerisesti muutosnopeutta ja pinta-alaa.

 

13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemustaan

täydentää integraalilaskennan taitojaan ja soveltaa niitä muun muassa jatkuvien todennäköisyysjakaumien

tutkimiseen

tutkii lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia.

 

KOULUKOHTAISET KURSSIT

 

14. Matematiikan johdantokurssi

 

Kurssin tavoitteena on, että kertaamalla  ja syventämällä peruskoulun matematiikan keskeiset sisällöt oppilas huomaa mahdolliset tietoaukot ja korjaa opilliset puutteet. Oppilaalla on kurssin jälkeen parempi valmius valita oikea laajuus lukion matematiikan opinnoissa : joko pitkä matematiikka  tai lyhyt matematiikka.

 

15. Kertauskurssi

 

Kerrataan ja syvennetään lukion matematiikan tietoja ja saatuja taitoja. Saadaan kokonaiskäsitys lukiomatematiikasta.

 

16. Tietokone matematiikassa

 

Tutustutaan ja opetellaan käyttämään matematiikassa ja luonnontieteissä käytettäviä työvälineohjelmia.

Matematiikan lyhyt oppimäärä

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

1. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ongelmien ratkaisemisessa ja oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä

ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen asteen polynomifunktion

käsitteet

vahvistaa yhtälöiden ratkaisemisen taitojaan ja oppii ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä.

 

2. Geometria (MAB2)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista

ominaisuuksista

vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvien piirtämisen taitojaan

osaa ratkaista käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen.

 

3. Matemaattisia malleja I (MAB3)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä

matemaattisilla malleilla

tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta.

 

4. Matemaattinen analyysi (MAB4)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin

ymmärtää derivaatan käsitteen muutosnopeuden mittana

osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla

oppii sovellusten yhteydessä määrittämään polynomifunktion suurimman ja pienimmän

arvon.

 

5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB5)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja

tutustuu laskinten ja tietokoneiden käyttöön tilastotehtävissä

perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin.

 

 

6. Matemaattisia malleja II (MAB6)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

varmentaa ja täydentää yhtälöiden ratkaisutaitojaan

osaa ratkaista käytännön tilanteisiin liittyviä lineaarisia optimointitehtäviä

ymmärtää lukujonon käsitteen

ratkaisee käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan avulla.

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

7. Talousmatematiikka (MAB7)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä

saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun

saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun

soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn.

 

8. Matemaattisia malleja III (MAB8)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

laajentaa käsitystään teknologisoituvassa yhteiskunnassa tarvittavasta matematiikasta

saa apuneuvoja jaksollisten ilmiöiden matemaattiseen käsittelyyn.

 

KOULUKOHTAISET KURSSIT

 

9. Kertauskurssi (MAB 9)

 

Kerrataan ja syvennetään lukion lyhyen matematiikan tietoja ja taitoja.

 

BIOLOGIA

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

1. Eliömaailma (BI1)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan

ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuus biosysteemien eri tasoilla tarkoittaa

ymmärtää evoluution jatkuvuuden, mekanismit ja merkityksen

tuntee muuntelun, sopeutumisen ja lajien välisten suhteiden merkityksen elämän kehitykselle

osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita sen kehitystä

tuntee ekosysteemien keskeiset toimintaperiaatteet.

 

2. Solu ja perinnöllisyys (BI2)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

ymmärtää solun merkityksen elämän perusyksikkönä, tunnistaa erilaisia soluja ja niiden

rakenteita

ymmärtää solurakenteiden kehityksen ja merkityksen sekä evoluutioprosessin kokonaisuuden

osaa solun kemiallisen rakenteen ja toiminnan sekä osaa kytkeä ne yksilön toimintaan

hallitsee solun energiatalouden prosessit ja niiden merkityksen

tuntee geneettisen informaation rakenteen sekä sen siirtymisen solusta soluun ja

sukupolvelta toiselle

tietää miten geenit ohjaavat solun toimintaa

osaa periytymisen lainalaisuuksien perusperiaatteet

tietää kuinka soluja tutkitaan ja hallitsee kokeellisen työskentelyn taitoja.

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

3. Ympäristöekologia (BI3)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

osaa ekologian perusteet ja ymmärtää ihmisen toiminnan vaikutuksen elolliseen luontoon

ymmärtää biodiversiteetin merkityksen ihmiskunnan tulevaisuudelle

hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja niiden seurauksia ekosysteemeissä

tutustuu suomalaisiin ekosysteemeihin ja niiden erityispiirteisiin sekä perehtyy myös

ihmisen muokkaamiin ekosysteemeihin

tuntee ja osaa arvioida menetelmiä, joilla voidaan tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista

syntyneitä ongelmia

osaa suunnitella ja toteuttaa pienen tutkimuksen ympäristön tilasta ja esittää sen tulokset

kehittää ympäristölukutaitoaan, ymmärtää vastuunsa ympäristön tilasta ja osaa toimia

kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

 

4. Ihmisen biologia (BI4)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

osaa ihmissolun erilaistumisen pääpiirteet sekä kudosten ja elinten rakenteet ja

toimintaperiaatteet

ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon säätelymekanismeja sekä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vaikutuksia niihin

ymmärtää hermoston toiminnan ja hormonaalisen viestinnän merkityksen yksilön

toimintojen ohjaajana

ymmärtää lisääntymiseen ja ihmisen elinkaareen liittyviä fysiologisia muutoksia sekä ihmisen yhteisöllisyyden merkityksen terveyden kannalta

pystyy selittämään elimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia

vastaan ja tuntee merkityksellisimpien sairauksien syntymekanismeja

ymmärtää ihmisen lajinkehityksen sekä perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksen ihmisen

terveyteen

pystyy tarkastelemaan oppimiaan asioita arkielämän esimerkkien avulla ja tutustumaan alan uutisiin ja arvioimaan niitä kriittisesti.

 

5. Bioteknologia (BI5)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

syventää tietojaan solun hienorakenteesta ja solun eri osien toiminnasta

ymmärtää elämän keskeisten molekyylien rakenteen ja merkityksen solun toiminnassa

hallitsee tärkeimpien mikrobiryhmien kuten bakteerien ja virusten rakenteen, toiminnan ja

lisääntymisen periaatteet

tuntee geenien toiminnan ja sen säätelyn

tuntee geenien etsintä- ja tunnistusmenetelmiä sekä geenien siirtämisen tekniikan pääpiirteet ja hallitsee geeni- ja biotekniikan keskeiset käsitteet

tuntee biotekniikan tarjoamia sovellusmahdollisuuksia eri biotieteissä ja teollisuudessa

pystyy arvioimaan biotekniikan kehittymisen luomia mahdollisuuksia, uhkatekijöitä ja

eettisiä ongelmia sekä tekemään niiden pohjalta perusteltuja arkielämän ratkaisuja.

 

KOULUKOHTAISET KURSSIT

 

6. Ympäristöekologian jatkokurssi

 

Jatkokurssi toteutetaan yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa tutkimalla meri- ja järviekosysteemejä.

 

 

MAANTIEDE

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

1. Sininen planeetta (GE1)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

osaa käyttää luonnonmaantieteen peruskäsitteitä

ymmärtää maapallon planetaarisuudesta johtuvat ilmiöt

osaa kuvata ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan

ymmärtää, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat ja osaa tulkita kuvista ja kartoilta

luonnonmaisemien rakennetta, syntyä ja kehitystä

ymmärtää elottoman ja elollisen luonnon vyöhykkeisyyden maapallolla

osaa soveltaa hankkimaansa luonnonmaantieteellistä tietoa sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti.

 

 

 

2. Yhteinen maailma (GE2)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

osaa käyttää kulttuurimaantieteen käsitteitä sekä osaa tulkita ihmisen toimintaan liittyviä

ilmiöitä ja rakenteita kulttuurimaantieteen teorioita ja malleja hyväksi käyttäen

tuntee eri kulttuureja ja osaa arvioida niiden kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä

osaa analysoida maapallon eri alueiden väestönkehitystä ja asutuksen piirteitä sekä

 

kaupungistumisen syitä ja seurauksia

 

osaa arvioida luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien vaikutusta

ihmisen toimintaan eri alueilla sekä ymmärtää ekologisesti ja taloudellisesti kestävän

kehityksen merkityksen

tuntee aluesuunnittelun tavoitteita ja vaikuttamiskeinoja

tuntee kehittyneisyyserojen erilaiset ilmenemismuodot

osaa arvioida ihmisten hyvinvointia, ympäristön tilaa sekä kulttuurisesti ja sosiaalisesti

kestävää kehitystä nyt ja tulevaisuudessa maapallon eri alueilla.

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

3. Riskien maailma (GE3)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tuntee luonnon toimintaan, ihmisen toimintaan sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen

liittyvät riskit maapallolla sekä osaa arvioida niiden merkitystä ihmisen ja ympäristön kannalta

tuntee millaisia riskejä maapallon eri alueilla ilmenee sekä osaa vertailla ja arvioida eri

alueiden riskiherkkyyttä sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti

osaa arvioida alueiden kehittyneisyyden ja alueilla ilmenevien riskien välistä suhdetta

osaa seurata ja kriittisesti arvioida ajankohtaisia riskiuutisia eri medioissa sekä osaa soveltaa oppimaansa tietoa riskiuutisten analysointiin ja arviointiin

tietää, millaisten ratkaisujen avulla uhkia voidaan välttää tai niiden vaikutuksia lieventää

ymmärtää, että ihminen vaikuttaa omalla toiminnallaan maapallon elinkelpoisuuteen sekä

ihmisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen

tietää mahdollisuudet ennakoida ja varautua riskeihin, säädellä ristiriitoja sekä toimia

kestävän kehityksen mukaisesti.

 

4. Aluetutkimus (GE4)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

osaa kartografian perusteet

tuntee maantieteellisten paikkatietojärjestelmien periaatteita ja sovellusmahdollisuuksia

osaa kerätä tiettyyn alueeseen liittyvää tietoa eri tavoin kuten kenttähavainnoinnin, kyselyn

tai haastattelun avulla sekä kartastoista, kartoista, tilastoista ja muista lähteistä

osaa käyttää tietoverkkoja aineistojen hankinnassa, vuorovaikutteisessa työstämisessä ja

tulosten julkaisemisessa

osaa visualisoida alueellista tietoa karttoina, diagrammeina ja valokuvina

osaa analysoida ja tulkita hankkimaansa aineistoa ja laatia aineiston avulla kuvauksen alueesta

osaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteet, kuten kriittisen lähteiden käytön ja viittaustekniikan

sekä tuntee tekijänoikeudet.

 

FYSIIKKA

 

PAKOLLINEN KURSSI

 

1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja

syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan

tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja osaa

jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja

periaatteiden avulla

ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen

kytkeytyvän mallintamisen kautta

suunnittelee ja tekee yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita sekä kykenee tulkitsemaan

ja arvioimaan kokeellisesti saatua tietoa ja esittämään sitä muille

tulkitsee ja mallintaa kokeellisen työn tuloksia graafisesti

käyttää opiskelun tukena tieto- ja viestintätekniikkaa.

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

Syventävien kurssien tavoitteena on, että opiskelija

 

saa valmiuksia opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla

tutkii luonnon ilmiöitä sekä mallintaa ja esittää niitä matemaattisten ja graafisten

menetelmien avulla

rakentaa fysiikan malleja ja käyttää niitä ennusteiden tekemiseen

tutkii ja havainnollistaa malleja tieto- ja viestintätekniikan avulla

tutustuu klassisen fysiikan osa-alueisiin ja modernin fysiikan alkeisiin

tutustuu fysiikan eri osa-alueisiin liittyvään teknologiaan

tutustuu fysiikan merkitykseen yhteiskunnan eri alueilla

tutustuu fysiikan sovelluksiin ja niihin liittyviin turvallisuustekijöihin.

 

2. Lämpö (FY2)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt

tutkii aineen termodynaamiseen tilaan tai lämpöopin pääsääntöihin liittyviä ilmiöitä

saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja

päätöksentekoon.

 

3. Aallot (FY3)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

saa yleiskuvan luonnon jaksollisista ilmiöistä ja perehtyy niitä selittäviin keskeisiin

periaatteisiin

perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä, ääntä tai sähkömagneettisia aaltoja.

 

4. Liikkeen lait (FY4)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

ymmärtää liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja käsittelee niitä selittäviä malleja

tutkii etenemisliikkeeseen liittyviä ilmiöitä kokeellisesti ja perehtyy niiden avulla

Newtonin lakeihin

ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa.

 

5. Pyöriminen ja gravitaatio (FY5)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

syventää osaamistaan mekaniikassa sekä statiikkaan ja pyörimiseen liittyvien ilmiöiden

laskennallista hallintaa

syventää tuntemustaan mekaniikan maailmankuvasta.

6. Sähkö (FY6)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan

osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia virtapiirejä.

 

7. Sähkömagnetismi (FY7)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

syventää tuntemustaan sähkömagnetismin ilmiöistä

perehtyy sähköturvallisuuteen

syventää tuntemustaan sähkömagneettisten ilmiöiden merkityksestä yhteiskunnassa.

 

8. Aine ja säteily (FY8)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tutustuu kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin aineen

rakennetta ja rakenneosien dynamiikkaa hallitsevina periaatteina

syventää kokonaiskuvaa fysiikan kehityksestä ja sen pätevyysalueesta luonnonilmiöiden

tulkitsijana.

 

KOULUKOHTAISET KURSSIT

 

9. Fysiikan kertauskurssi (FY9)

 

Kerrataan lukion fysiikka ja rakennetaan kokonaiskuva fysiikan oppijärjestelmästä ja kehityksestä ja sen pätevyysalueesta luonnonil­miöiden tulkitsijana.

 

10. Fysiikan työkurssi (FY10)

 

Opitaan käytännössä, miten luonnosta saadaan tietoa kokeellisen menetelmän avulla. Tutustutaan kokeellisen työskentelyn periaattei­siin eli opitaan

·        tuntemaan ja käyttämään mittalaitteita

·        suunnittelemaan kokeita ja rakentamaan koejärjestelyitä

·        arvioimaan mittauksen luotettavuus ja ymmärtämään huolellisen työskentelynmerkitys

·        tulosten käsittelymenetelmiä

·        laatimaan selostus kokeesta ja sen tuloksista.

 

KEMIA

 

PAKOLLINEN KURSSI

 

1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

saa kuvan kemiasta, sen mahdollisuuksista ja merkityksestä

syventää aiemmin opittujen kemian perusteiden ymmärtämistä kurssilla käsiteltävien

asioiden yhteydessä

osaa orgaanisten yhdisteiden rakenteita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita sekä ymmärtää

niiden merkityksen ihmiselle ja elinympäristölle

tuntee erilaisia seoksia sekä niihin liittyviä käsitteitä

kehittää tietojen esittämisessä ja keskustelussa tarvittavia valmiuksia

oppii kokeellisen työskentelyn, kriittisen tiedonhankinnan ja -käsittelyn taitoja

osaa tutkia kokeellisesti orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia ja reaktioita, tuntee erotus- ja tunnistamismenetelmiä sekä osaa valmistaa liuoksia.

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

2. Kemian mikromaailma (KE2)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tuntee aineen rakenteen ja ominaisuuksien välisiä yhteyksiä

osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä erilaisia kemian malleja, taulukoita

ja järjestelmiä

ymmärtää orgaanisten yhdisteiden rakenteita ja tuntee rakenteen määrityksessä

käytettäviä menetelmiä

osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen aineiden rakenteeseen, ominaisuuksiin ja reaktioihin liittyviä ilmiöitä.

 

3. Reaktiot ja energia (KE3)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

ymmärtää kemiallisen reaktion tapahtumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä niiden merkityksen elinympäristössä (teollisuus)

ymmärtää energian sitoutumisen ja vapautumisen kemiallisissa reaktioissa sekä niiden

merkityksen yhteiskunnassa

osaa kirjoittaa reaktioyhtälöitä ja käsitellä reaktioita matemaattisesti

osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin, reaktionopeuteen ja

-mekanismeihin liittyviä ilmiöitä.

 

4. Metallit ja materiaalit (KE4)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tuntee teollisesti merkittäviä raaka-aineita sekä niiden jalostusprosesseja

tuntee hapettimia ja pelkistimiä ja niiden käyttöä sekä osaa kirjoittaa hapettumispelkistymisreaktioita

osaa sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteet sekä niihin liittyviä kvantitatiivisia sovelluksia

tuntee erilaisia materiaaleja, niiden koostumusta, ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä

sekä kulutustavaroiden ympäristövaikutusten arviointiin käytettäviä menetelmiä

osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen metalleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä.

 

5. Reaktiot ja tasapaino (KE5)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

ymmärtää reaktion tasapainotilan muodostumisen ja niihin liittyviä laskennallisia

tasapainosovelluksia

ymmärtää tasapainon merkityksen ja tutustuu tasapainoon teollisuuden prosesseissa ja

luonnon ilmiöissä

osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä.

 

KOULUKOHTAISET KURSSIT

6.  Kemian kokonaiskuva (KE 6)

 

Kemian tietojen jäsentäminen, syventäminen ja täsmentäminen


7.  Kemian työkurssi (KE 7)

 

Kokeellisen työskentelyn perusteet                                                

Kokeellisten tulosten käsittelyä ja ymmärtämistä

 

USKONTO

 

Kaikki uskonnon kurssit arvioidaan numeroarvostelulla. Niiden itsenäinen opiskelu on mahdollista vain poikkeustapauksissa, ja siitä on erikseen neuvoteltava opettajan kanssa.

Evankelis-luterilainen uskonto

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

1. Uskonnon luonne ja merkitys (UE1)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tietää, millainen ilmiö uskonto on, ja tuntee Raamatun ominaislaadun pyhän kirjallisuuden

edustajana

ymmärtää uskonnon yleismaailmallisen luonteen, uskonnoissa ilmenevät kysymyksenasettelut ja uskonnon nivoutumisen kulttuuriin ja yhteiskuntaan

saa aineksia ja käsitteellisiä välineitä oman maailmankatsomuksensa jäsentämiseen

tuntee Raamatun vaikutuksen länsimaisessa kulttuurissa ja Raamatun tutkimuksen osana uskonnon tutkimusta

oppii pyhyyden ymmärtämisen avulla kunnioittamaan ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus.

 

2. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

ymmärtää, miten kristillinen kirkko on muotoutunut, levinnyt ja vaikuttanut ympäristöönsä

eri aikoina ja miten se on ollut vuorovaikutuksessa aikansa kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa

tuntee kirkon opin rakentumisen, jumalanpalveluselämän ja taiteen vuorovaikutuksen, sekä kirkon poliittisen ja sosiaalisen merkityksen historian eri vaiheissa

ymmärtää, miten kristinusko vaikuttaa erilaisina kirkkokuntina eri puolilla maailmaa

osaa analysoida erilaisten kristillisten perinteiden ilmenemistä nykyajassa ja ymmärtää näihin sisältyvän yhteisen, ekumeenisen perustan.

 

3. Ihmisen elämä ja etiikka (UE3)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan merkityksen

saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun

ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan

saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin

ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan

ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

4. Uskontojen maailmat (UE4)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet

ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan

ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden ja oppii arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista ja eettistä perinnettä.

 

5. Mihin suomalainen uskoo? (UE5)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tuntee uskonnon ilmenemismuodot Suomessa muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivän uskonnollisuuteen

ymmärtää Suomen uskonnollisista ja maailmankatsomuksellisista kysymyksistä käytyä

keskustelua ja siihen liittyviä taustatekijöitä

osaa jäsentää Suomen uskonnollisia liikkeitä niiden toiminnan ja opillisten korostusten

näkökulmasta.

 

KOULUKOHTAISET KURSSIT

 

6. Elämänhallinta (UE6)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

-         tietää ihmisen eri elämänvaiheisiin liittyvät tavalliset ongelmat ja kriisit

-         saa työvälineitä sekä itsensä analysointiin eri ikäkausina ja elämäntilanteissa että yllättävistä tilanteista selviämiseen

-         kykenee vaikuttamaan sekä omaan että läheistensä elämään rakentavalla tavalla

 

7. Parapsykologiset ja –uskonnolliset ilmiöt (UE7)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

-         tuntee monipuolisesti parapsykologian tutkimusalueeseen liittyvät ilmiöt

-         kykenee kriittisesti arvioimaan yliluonnollisia ilmiöitä

-         osaa suhteuttaa yliluonnolliset ilmiöt psykologian ja uskonnon kenttään

 

 

Ortodoksinen uskonto

 

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

1. Ortodoksinen maailma (UO1)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tuntee kirkon synnyn ja kehityksen sekä kirkon nykyisyyttä muovanneet tekijät

ymmärtää oman kirkkonsa muotoutumisen historian kulussa

tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja sekä niiden historiallista ja kulttuurista merkitystä

näkee oman uskonnollisen perinteensä osana historiallista ketjua.

 

2. Uskonoppi ja etiikka (UO2)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tuntee ortodoksisen kirkon opin lähteet ja perusteet

hahmottaa eri kirkkojen opillisia eroja ja eriävään kehitykseen johtaneita syitä

tuntee ortodoksisen ihmiskuvan ja etiikan perusteet sekä ymmärtää, kuinka näiden pohjalta kirkko voi muodostaa eettisiä kannanottoja uusiin esille tuleviin kysymyksiin

ymmärtää, että eri maiden ortodoksiset kirkot voivat päätyä erilaisiin eettisiin tulkintoihin.

 

3. Raamattutieto (UO3)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tuntee Raamatun synnyn ja rakenteen sekä taustalla vaikuttaneen kulttuurihistorian

hahmottaa jumalakuvan kehityksen historian kulussa ja Raamatun sisällä sekä messiasodotuksen syntymisen ja täyttymisen Palestiinassa

tuntee Raamatun käytön ortodoksisessa kirkossa ja sen liturgisessa elämässä

ymmärtää eri Raamatun kirjojen merkityksen tämän päivän kristinuskolle ja erityisesti

ortodoksiselle kirkolle sekä Raamatun merkityksen etiikan muotoutumisessa

osaa omatoimisen Raamatun käytön.

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

4. Uskontojen maailmat (UO4)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet

ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan

ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden ja oppii arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä.

 

 

5. Ortodoksinen Suomi (UO5)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tuntee Suomen ortodoksisen kirkon historian ja nykypäivän

ymmärtää eri kirkkojen merkityksen suomalaisessa yhteiskunnallisessa kehityksessä

hahmottaa uskonnon ilmenemisen taiteessa

tuntee Suomessa elävää monikansallista ortodoksista kulttuuria

osaa jäsentää nykyistä uskonnollista tilannetta Suomessa.

 

Muut uskonnot

 

Muiden uskontojen opetuksessa noudatetaan edellä esitettyjen uskontojen opetussuunnitelmien perusteiden periaatteita, erityisesti kaikille uskontosidonnaisille ryhmille laadittuja tavoitteita.

Muiden uskontojen opetusta varten opetussuunnitelman perusteet annetaan erillisillä

päätöksillä. Kurssien koodit muodostetaan käyttäen koodia UX ja kurssin numeroa.

 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

 

Kaikki elämänkatsomustiedon kurssit arvioidaan numeroarvostelulla. Niiden itsenäinen suorittaminen on mahdollista vain poikkeustapauksissa ja siitä on erikseen neuvoteltava opettajan kanssa.

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

1. Hyvä elämä (ET1)

 

Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

kasvattaa kykyään sitoutua valitsemiinsa moraalisiin periaatteisiin ja haluaan toimia

arvostustensa mukaisesti

kasvattaa valmiuttaan ja haluaan välittää ja kantaa vastuuta itsestään, toisista ihmisistä,

yhteiskunnasta ja luonnosta

kehittää kykyään nähdä kokonaisuuksia yhä monimuotoisemmaksi käyvässä maailmassa ja näin vahvistaa kykyään muodostaa omaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan

oppii arvioimaan uskomuksia ja elämänkatsomuksia koskevia väitteitä

kehittää taitojaan ilmaista identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä niihin liittyviä

näkemyksiään ja tuntemuksiaan suvaitsevaisesti, johdonmukaisesti ja luovasti.

 

2. Maailmankuva (ET2)

 

Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Kurssilla perehdytään maailman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteisöllisten instituutioiden merkitykseen siinä.

 

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

oppii tuntemaan historiallisesti merkittäviä ja nykyajassa vaikuttavia maailmankuvia sekä

kasvattaa tietämystään niiden perustalla olevista uskomusjärjestelmistä

oppii kysymään ja arvioimaan väitteiden ja uskomusjärjestelmien perusteluja

kehittää ymmärrystään eri instituutioiden merkityksestä maailmankuvan muokkaajina ja

välittäjinä

jäsentää omaa maailmankuvaansa samalla pitäen sen avoimena mielekkäälle keskustelulle.

 

3. Yksilö ja yhteisö (ET3)

 

Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta.

Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

ymmärtää yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja yksilölliselle identiteetille

oppii arvioimaan omaa asemaansa yksilönä yhteisöissä ja yhteiskunnassa, kansalaisena

valtiossa ja toimijana talousjärjestelmässä

oppii tarkastelemaan yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toimintaa osana yhteiskunnallista vallankäyttöä

oppii arvioimaan poliittisia keinoja ja päämääriä sekä kasvattaa kykyään ja haluaan

rakentavaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen

ymmärtää ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeudenmukaisuuden merkityksen hyvän

yhteiskunnan ja tulevaisuuden kannalta.

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

4. Kulttuuriperintö ja identiteetti (ET4)

 

Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

oppii tuntemaan kulttuuria merkityksiin perustuvana inhimillisenä toimintana

tutustuu erilaisiin kulttuuriperintöihin ja niihin liittyviin elämäntapoihin

kehittää kykyään arvioida ihmisten käsityksiä ja tekoja suhteessa heidän omiin arvostuksiinsa ja uskomusjärjestelmiinsä

oppii suvaitsevaisuutta erilaisia elämänkatsomuksellisia ratkaisuja ja identiteettivalintoja

kohtaan

perehtyy suomalaisen identiteetin ilmenemismuotoihin

ymmärtää rasismin, muukalaisvihan ja syrjinnän ihmisoikeusloukkauksina.

 

 

 

5. Maailman selittäminen katsomusperinteissä (ET5)

 

Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

kehittää herkkyyttään arvioida arvostuksissa ja uskomusjärjestelmissä esiintyviä eroja ja

yhtäläisyyksiä

oppii arvioimaan uskomuksia ja elämänkatsomuksia koskevia väitteitä

tuntee eri kulttuureissa vaikuttavia ja tärkeinä pidettyjä uskomusjärjestelmiä ja elämänkatsomuksellisia ratkaisuja sekä kasvattaa tietämystään niiden taustoista sekä niiden välittymisestä nykyajassa

ymmärtää myyttien ja uskonnollisten käsitysten historiallisen synnyn ja nykyisen merkityksen maailman ilmiöiden selittäjinä

oppii hahmottamaan maailman selittämistä eurooppalaisessa kulttuuriperinnössä.

 

FILOSOFIA

 

Kaikki filosofian kurssit arvioidaan numeroarvostelulla. Niiden itsenäinen suorittaminen on mahdollista vain poikkeustapauksissa ja siitä on erikseen neuvoteltava opettajan kanssa.

PAKOLLINEN KURSSI

 

1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja, ymmärtää, miten

filosofiassa käsitteellistetään todellisuutta, tietämistä, toimintaa ja arvoja

tunnistaa erilaisia filosofisia, tieteellisiä ja arkisia käsityksiä todellisuudesta, sen tietämisestä ja siinä toimimisesta

hahmottaa kuvailevien ja normatiivisten väitteiden eroja ja osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta.

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

2. Filosofinen etiikka (FI2)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

perehtyy filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin

osaa arvioida elämää ja toimintaa moraalisista näkökulmista sekä perustella arvioitaan

etiikan käsittein

kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja perusteitaan filosofisen etiikan välinein

oppii kriittisyyttä ja suvaitsevaisuutta niin itseä kuin toisia kohtaan.

 

3. Tiedon ja todellisuuden filosofia (FI3)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

hahmottaa, mitä tieto ja tietäminen ovat filosofiassa, tieteessä ja arkielämässä

osaa arvioida, millaisia kuvia todellisuuden perusrakenteesta muodostuu filosofiassa, tieteessä ja katsomuksissa

oppii erittelemään ja arvioimaan kriittisesti tiedollisia uskomuksia ja väitteitä

oppii hahmottamaan tieteellisen tutkimuksen ja päättelyn luonnetta.

 

4. Yhteiskuntafilosofia (FI4)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin

oppii hahmottamaan yhteiskunnan luonnetta ja sen keskeisten instituutioiden toimintaa

osaa arvioida yhteiskunnallisen järjestyksen oikeutusta

osaa jäsentää yhteiskunnan ja yksilön suhdetta sekä yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa.

 

HISTORIA

 

1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1)

Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

ymmärtää ihmisen ja luonnon välisen riippuvuussuhteen osana kestävää kehitystä

ymmärtää, miten ihminen käyttää luonnonvaroja toimeentulon lähteenä ja miten se vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntarakenteeseen

tuntee tuotantotalouden kehityslinjat ja vaikutukset elämäntapaan

tietää väestönkasvun pääpiirteet ja siihen vaikuttavat tekijät.

 

2. Eurooppalainen ihminen (HI2)

Kurssi tarkastelee eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä.

Kurssilla tutustutaan eurooppalaisen kulttuurin tuotoksiin erityyppisen historiallisen lähdeaineiston avulla. Kulttuuri ymmärretään laaja-alaisena käsitteenä.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

ymmärtää, mistä eurooppalaisuus rakentuu tutustumalla Euroopan keskeiseen

kulttuuriperintöön

ymmärtää tieteen saavutusten merkityksen ihmisen maailmankuvan muokkaajana

osaa analysoida kulttuuri-ilmiöitä aikakautensa ilmentäjinä

tuntee yhteiskunnallisen kehityksen taustalla vaikuttavia aatehistoriallisia virtauksia

3. Kansainväliset suhteet (HI3)

 

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800 - luvun lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen, aatteellisen ja valtapoliittisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelunäkökulmia ovat demokratia vastakohtanaan diktatuuri.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tuntee kansainvälisen politiikan pääpiirteet ja teoriaa

ymmärtää kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä vastakkainasettelujen perusteita

ymmärtää aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen vaikutuksen kansainvälisten

suhteiden historiassa.

 

4. Suomen historian käännekohtia (HI4)

 

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelunkohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset murrokset.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tuntee keskeiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset

osaa suhteuttaa Suomen valtiollisen kehityksen yleiseurooppalaiseen ja maailmanpoliittiseen taustaan

ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurielämän sekä aatteellisen ja valtiollisen elämän ilmiöiden keskinäisen riippuvuuden.

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (HI5)

 

Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä

suomalaista kulttuuriperintöä.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tuntee maamme historialliset kehityslinjat ja niiden yhteydet Itämeren alueeseen

tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen

ymmärtää suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin

oppii arvostamaan suomalaista kulttuuriperintöä

oppii yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja näkee

kehityksen myös yksittäisen ihmisen kannalta.

 

6. Kulttuurien kohtaaminen (HI6)

 

Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja

nykyaikaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena

käsitteenä. Käsiteltävät kulttuurialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tuntee kulttuurin peruskäsitteitä ja oppii ymmärtämään omasta kulttuuristaan poikkeavan

kulttuurin arvomaailmaa ja elämäntapaa

ymmärtää henkisen kulttuurin, yhteiskuntarakenteen, talouselämän ja luonnonolosuhteiden keskinäisen riippuvuuden

tuntee tarkasteltavan kulttuurin historiallisen kehityksen sekä sen vuorovaikutuksen muiden kulttuurien kanssa

oppii analysoimaan kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja sosiaalisissa rakenteissa

osaa ottaa huomioon kulttuuritaustojen erilaisuuden vuorovaikutustilanteissa.

 

YHTEISKUNTAOPPI

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

1. Yhteiskuntatieto (YH1)

 

Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen.

Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet

tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet

omaksuu tasapainoisen ja analyyttisen näkökulman yhteiskuntaan

tuntee hyvinvointiyhteiskunnan perusteet.

 

2. Taloustieto (YH2)

 

Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta.

Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tutustuu kansantalouden keskeisiin perusteisiin, käsitteisiin ja teorioihin

tutustuu Suomen ja kansainvälisen talouselämän nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin

saa taitoja tehdä jokapäiväisiä taloudellisia päätöksiä ja tarkastelee taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta

tuntee työnteon ja yrittäjyyden merkityksen kansantaloudelle.

 

 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

3. Kansalaisen lakitieto (YH3)

 

Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

oppii perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen keskeisistä periaatteista

saa perustiedot Suomen tuomioistuinlaitoksesta ja kansalaisen kannalta merkittävistä

kansainvälisistä tuomioistuimista

oppii hoitamaan itse tavanomaisimmat oikeusasiat

tuntee oikeutensa, etunsa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana

kykenee löytämään ja oppii käyttämään keskeisiä oikeudellisen tiedon lähteitä

haluaa toimia oikein ja lainmukaisesti.

 

4. Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni (YH4)

 

Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään keskusteluun.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

saa monipuolista ja syventävää tietoa Euroopan unionista ja sen toiminnasta

oppii toimimaan Euroopan unionin kansalaisena

tuntee Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja haittoja, mahdollisuuksia ja uhkia

osaa hankkia Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa vertailevaa tietoa

ymmärtää Euroopan yhdentymisen vaikutuksen oman elämänsä ja Suomen poliittisen

järjestelmän kannalta.

 

PSYKOLOGIA

 

Kaikki psykologian kurssit arvioidaan numeroarvostelulla. Niiden itsenäinen suorittaminen on mahdollista vain poikkeustapauksissa, ja siitä on erikseen neuvoteltava opettajan kanssa.

 

PAKOLLINEN KURSSI

 

1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla

ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa

tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla

ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluaan

osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä.

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

2. Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja näiden keskinäistä riippuvuutta

tietää keskeisiä kehityspsykologisia teorioita ja osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa omaan elämäänsä

ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen jatkuvan monimuotoisena koko elämän ajan

ymmärtää yksilön kehitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen voidaan vaikuttaa

ymmärtää, miten psyykkistä kehitystä tutkitaan.

 

3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

ymmärtää kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan periaatteita

ymmärtää vireystilan säätelyä ja sen merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kannalta

ymmärtää hermoston perusrakenteen ja toiminnan periaatteita sekä niiden yhteyden

kognitiivisiin perustoimintoihin

tietää, miten kognitiivisia perusprosesseja ja hermoston toimintaa tutkitaan.

 

4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

ymmärtää ihmisen toiminnan olevan sekä tietoisen ohjauksen että tiedostamattomien

tekijöiden vaikutuksen alaista

tutustuu motivaation ja emootioiden perusteorioihin ja tietää, miten ihmisen motivaatiota ja emootioita koskeva tutkimustieto syntyy niiden pohjalta

ymmärtää, miten motivaatio, emootiot ja kognitiiviset toiminnot muodostavat dynaamisen

toimintaa ohjaavan kokonaisuuden

ymmärtää, miten motivaatio ja emootiot ovat yhteydessä yksilön ja yhteisön hyvinvointiin

ymmärtää tietoisuuden, ajattelun ja kielen merkityksen ihmisen toiminnassa

ymmärtää taitavan ajattelun, älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden edellytyksiä ja

kehittämismahdollisuuksia yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

 

 

 

5. Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

ymmärtää persoonallisuuskäsitteen laaja-alaisuuden ja tietää, millaisin tutkimusmenetelmin persoonallisuutta koskeva tieto on syntynyt

ymmärtää erilaisia lähestymistapoja persoonallisuuden kuvaamiseen

ymmärtää mielenterveyden määrittelyn vaikeuden sekä sen, miten psyykkiset, biologiset,

sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät ovat yhteydessä mielenterveyteen

tietää keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden erilaisia hoitomuotoja

tietää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoja.

 

KOULUKOHTAISET KURSSIT

 

6. Sosiaalipsykologia (PS6)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

-         ymmärtää sosiaalipsykologisen tiedon erityisluonteen

-         tuntee keskeiset sosiaalipsykologiset ilmiöt

-         tunnistaa omassa ympäristössään esiintyvät sosiaalipsykologiset ilmiöt ja osaa soveltaa tietämystään niihin

-         kykenee itsenäisesti hankkimaan sosiaalipsykologista tietoa

 

7. Viestintäpsykologia (PS7)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

-         tuntee sekä verbaalisen että nonverbaalisen viestinnän psykologiset mekanismit

-         ymmärtää inhimillisen kielen erityisluonteen sekä yksilön persoonallisuuden että hänen sosiaalisen kanssakäymisensä kannalta

-         osaa arvioida ja ehkäistä kommunikaation eri  muotoihin liittyviä häiriötekijöitä

 

MUSIIKKI

PAKOLLISET KURSSIT

 

1. Musiikki ja minä (MU1)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Hän pohtii oman musiikkisuhteensa kautta musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Hän tutkii omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana sekä kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.

Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä.

Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla.

Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

 

2. Moniääninen Suomi (MU2)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja ja oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin.

Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman ilmaisun sekä kuuntelu- ja kommunikointivalmiuksien kehittämiseen. Sisältöjen tulee edustaa eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia.

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

3. Ovet auki musiikille (MU3)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja

musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri

musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään,

miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhankintataitojaan.

 

4. Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Sisältöjen tarkastelussa ja työskentelytavoissa painottuu monipuolisuus. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia.

 

5. Musiikkiprojekti (MU5)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti.

 

 

KUVATAIDE

 

Kuvataiteen syventävällä kurssilla (KU5) opiskelija voi suorittaa myös valtakunnallisen kuvataiteen diplomin, mikäli hän on suorittanut kaikki sitä edeltävät kurssit hyväksytysti.

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

1. Minä, kuva ja kulttuuri (KU1)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tuntee visuaalisen kulttuurin sisältöjä ja perusteita

oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja tekemään omakohtaisia ratkaisuja

oppii käyttämään taiteen käsitteistöä tarkastellessaan ja arvioidessaan omia, muiden

opiskelijoiden, taiteen ja median kuvia

oppii tarkastelemaan visuaalisen kulttuurin ilmiöitä kriittisesti ja tulkitsemaan niiden sisältöjä, muotoja ja merkityksiä yksilön ja yhteiskunnan kannalta sekä soveltamaan oppimaansa omassa työskentelyssään

ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja

yhteiskunnassa.

 

2. Ympäristö, paikka ja tila (KU2)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

oppii muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita, ilmaisutapoja, materiaalituntemusta, estetiikkaa ja suunnitteluprosesseja

oppii ympäristön suunnittelussa ja muotoilussa tekemään havaintoja eri näkökulmista,

kuten esteettiseltä ja eettiseltä sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen kannalta

oppii tarkastelemaan ympäristöä luonnonvaraisena, rakennettuna, sosiaalisena ja psyykkisenä ilmiönä sekä kulttuurisena viestinä

ymmärtää yhteisö- ja ympäristötaiteen merkityksen ympäristösuunnittelussa ja laajemmin

visuaalisessa kulttuurissa.

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

3. Media ja kuvien viestit (KU3)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

oppii erittelemään ja tulkitsemaan median kuvaaman maailman suhdetta kulttuuriin ja

todellisuuteen

ymmärtää kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa

oppii käyttämään erilaisia kuvia ja tekniikoita eri viestintäympäristöissä oman ilmaisunsa

välineenä

oppii analysoimaan ja kehittämään omaa mediasuhdettaan.

 

4. Taiteen kuvista omiin kuviin (KU4)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

hahmottaa kuvataiteen historian pääpiirteitä teemallisesti ja kronologisesti

ymmärtää kuvataiteen sisältöjä ja ilmaisutapoja eri aikoina ja eri kulttuureissa

käyttää omassa ilmaisussaan hyväkseen taiteen tuntemustaan

oppii työskentelemään itsenäisesti ja harjaantuu pohdiskelevaan, sanalliseen itsearviointiin.

 

 

5. Nykytaiteen työpaja (KU5)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

oppii seuraamaan ja arvioimaan nykytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä

oppii havaitsemaan ja oivaltamaan visuaalisia merkityksiä ympäristössä sekä soveltamaan havaintojaan omassa ilmaisussaan

oppii ymmärtämään ja käyttämään nykytaiteen keinoja työskennellessään erilaisten

ilmiöiden parissa

harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn.

 

LIIKUNTA

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

Pakollisilla kursseilla syvennetään peruskoulussa opittuja taitoja ja tietoja sekä annetaan

mahdollisuus tutustua uusiin lajeihin. Tarvittaessa opetusta eriytetään opiskelijalähtöisesti.

Kurssien suunnittelussa tulee ottaa huomioon vuodenajat niin, että pakollisten kurssien aikana pyritään harjoittamaan kesä- ja talviliikuntaa sekä sisä- ja ulkoliikuntaa. Opetuksessa tulee korostaa liikunnan vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. Opiskelussa huomioidaan turvallisuus ryhmiä muodostettaessa.

1. Taitoa ja kuntoa (LI1)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

jatkaa peruskoulussa opittujen liikuntataitojen syventämistä ja harjoittamista

saa ohjausta monipuoliseen liikuntaan

saa myönteisiä liikuntakokemuksia

tutustuu mahdollisuuksien mukaan uusiin liikuntalajeihin

ymmärtää monipuolisen fyysisen kunnon harjoittamisen periaatteet ja toimii terveyttä,

hyvinvointia ja turvallisuutta edistävästi.

 

2. Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LI2)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

monipuolistaa lajitaitojaan ja -tietojaan

saa perustiedot kunto-ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen

saa ohjausta henkilökohtaisen, terveyttä edistävän liikuntaharrastuksen aktivoimiseen

oppii vastuulliseen toimintaan itsenäisesti ja ryhmässä

oppii arvostamaan ja ylläpitämään terveyttä ja työkykyä

kehittyy sosiaalisessa kanssakäymisessä.

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

Kurssien tavoitteena on opiskelijalähtöisyyden korostuminen, yhteistoiminnallisuuden edistäminen ja koulun yhteishengen vahvistaminen. Syventävien kurssin sisältöjen tarkentaminen tapahtuu opiskelijoiden kanssa yhdessä.

 

 

 

3. Virkisty liikunnasta (LI3)

 

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu yhdestä tai useammasta liikuntamuodosta.

Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.

 

4. Yhdessä liikkuen (LI4)

 

Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työtavoissa

painottuu opiskelijaryhmän yhteistoiminta. Kurssin sisältönä ovat vanhat tanssit tai jokin muu yhdessä toteutettava liikunta.

 

5. Kuntoliikunta (LI5)

 

Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja seuraaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen.

Opiskelijat laativat henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan sekä

itsenäisesti että ryhmässä. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

 

 

KOULUKOHTAISET KURSSIT

 

6. Urheilutapahtuman järjestäminen  (LI 6)

 

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilas urheilutapahtuman järjestämiseen liittyviin tehtäviin koko hankkeen ajalta ja antaa hänelle mahdollisuus olla aktiivisena toimijana organisoinnissa. Savitaipaleen lukiossa kysymykseen tulevat ensisijaisesti  tennis- ja retkiluistelutapahtumat.

Keskeiset sisällöt: lajitietous, lajitaidot, kilpailujärjestelmä, erilaiset kilpailupaikan huoltoon ja urheilijoiden ja yleisön opastamiseen liittyvät tehtävät.

 

 

7.-14. Jääkiekkokurssit (LI7 – LI14)

 

Kurssien tavoitteena on kehittää jääkiekkoa seuratasolla pelaavien nuorten taitoja. Kurssit järjestetään periodisina alkutalven ja kevään aikana.

 

TERVEYSTIETO

 

PAKOLLINEN KURSSI

 

1. Terveyden perusteet (TE1)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tuntee fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja toimintakykyyn sekä työ- ja muuhun

turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista omassa elämäntavassaan ja ympäristössään

tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien ehkäisyn merkityksen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta sekä oppii pohtimaan niiden ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja yhteiskunnassa

tunnistaa terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä

osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia terveyskulttuuriin ja teknologiseen kehitykseen liittyviä ilmiöitä terveysnäkökulmasta

tuntee keskeiset terveyden ja sosiaalihuollon palvelut.

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

2. Nuoret, terveys, ja arkielämä (TE2)

 

Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen osalta. Eri sisältöalueiden avulla tarkastellaan terveysongelmia selittäviä kulttuurisia, psykologisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niiden tulkintoja. Lisäksi perehdytään käsitykseen 'itsestä ja muista fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. Erityisesti korostetaan terveyden ylläpitoon liittyvää vastuullisuutta. Työskentelyssä korostuvat arvopohdinta, yksilö- ja ryhmäharjoitukset, draama ja sosiaalisten taitojen harjoittelu sekä keskustelu- ja argumentaatiotaitoja kehittävät työmuodot.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

oppii tarkastelemaan elämäänsä aikuisuuden ja vanhemmuuden näkökulmasta

osaa pohtia ja tarkastella terveyteen ja sairauteen liittyviä arvoja ja arvostuksia

osaa perustella omia valintojaan terveyden näkökulmasta ja arvioida elämäntapaan ja

ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille

osaa kuvata koettua terveyttä ja terveysongelmia selittäviä ilmiöitä ja niiden erilaisia tulkintoja.

 

3. Terveys ja tutkimus (TE3)

 

Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttaviin historiallisiin tekijöihin ja näkökulmiin, terveyden ja sairauden tutkimiseen sekä kuolleisuuteen ja sairastavuuteen liittyviin kehityslinjoihin.

Kurssilla käsitellään myös terveydenhuollossa ja itsehoitona toteutettaviin tavallisimpiin tutkimuksiin, niiden tulosten tulkintaan ja johtopäätöksiin. Lisäksi perehdytään pakollisen kurssin tavoitteita syventäen terveydenhuollon eri käytäntöihin, terveyspalvelujen tarjontaan sekä yksilön asemaan terveyden- ja sairaudenhoidossa. Työskentelyssä korostuvat toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen ja vierailukäynnit.

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

osaa pohtia kansanterveystieteen ja ehkäisevän terveydenhuollon kehityksen päälinjoja

kansallisesti ja maailmanlaajuisesti

osaa hankkia, arvioida ja tulkita terveyteen ja sairauksiin liittyvää tutkimus- ja arkitietoa

toteuttaa pienimuotoisia terveys-/terveyskäyttäytymiskartoituksia omassa opiskeluympäristössään

osaa käyttää terveydenhuollon palveluja sekä tuntee asiakkaan ja potilaan oikeudet

osaa pohtia ja arvioida teknologisen kehityksen merkitystä terveyden ja turvallisuuden

näkökulmasta.

OPINTO-OHJAUS

 

PAKOLLINEN KURSSI

 

1. Koulutus, työ ja tulevaisuus (OP1)

 

Opinto-ohjauksen pakollisen kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa lukio-opintojen

aloittamiseen ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot. Kurssiin liittyen järjestetään tutustumista työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin.

Opinto-ohjauksen kurssilla tulee käsitellä kaikille opiskelijoille yhteisiä, lukio-opintoihin,

ylioppilastutkintoon, jatko-opintoihin, ammatti- ja urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä sekä

kulloinkin lukio-opintojen kannalta ajankohtaisia asioita.

 

SYVENTÄVÄ KURSSI

 

2. Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta (OP2)

 

Opinto-ohjauksen syventävän kurssin keskeisenä tavoitteena on lisätä opiskelijan opiskeluvalmiuksia, parantaa hänen itsetuntemustaan ja ohjata häntä perehtymään jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin kysymyksiin, joihin muussa ohjauksessa ei ole mahdollista syventyä. Kurssin puitteissa voidaan tutustua mahdolliseen jatko-opiskelupaikkaan.

Opetussuunnitelmassa määritellään opinto-ohjauksen syventävän kurssin tavoitteet ja

keskeiset sisällöt kunkin koulun opiskelijoiden keskeisten tarpeiden pohjalta painottaen alueellisen työ- ja elinkeinoelämän kysymyksiä, itsetuntemusta ja opiskelun taitoja tai ammatti- ja urasuunnittelua tai käsitellen kaikkia osa-alueita yhdessä.

 

TIETOTEKNIIKKA

 

  1. Alkeiskurssi               
  2. Julkaisukurssi
  3. Ohjelmointikurssi
  4. Multimediakurssi

 

Alkeiskurssi järjestetään vain poikkeustapauksessa. Tietotekniikan kursseja suoritetaan pääasiassa etä- ja verkko-opiskeluna.

 

TEKNINEN TYÖ, TEKSTIILITYÖ JA KOTITALOUS

 

  1. Käden taidon kursseja toteutetaan työjärjestyksessä niin, että ryhmässä on eri vuosiluokkien opiskelijoita. Kurssien toteuttaminen riippuu valitsijoiden määrästä. Kursseja voidaan toteuttaa myös työjärjestyksen ulkopuolella ja yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.

 

KOULUN ULKOPUOLISET KURSSIT

 

Opiskelija voi lukea hyväkseen opinto-ohjelmaansa koulun ulkopuolella suoritettuja kursseja. Hyväksi luettavista kursseista täytyy sopia rehtorin kanssa. Kurssien tulee olla lukion opetussuunnitelman mukaisia.

 

 

 

Savitaipaleen lukion koulukohtaiset kurssit

 

Koulukohtaisista kursseista on lihavoitu ne kurssit, jotka ovat oppiaineen keskeistä sisältöä kertaavia, tukevia tai syventäviä kursseja. Ne ovat tärkeitä kyseisen aineen ylioppilaskirjoitusten kannalta.

 

aine

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

äidinkieli

10. tukikurssi

11. Luovan kirjoittamisen kurssi

13.-14. ilmaisutaito

12. kirjallisuuskurssi

15.-16. ilmaisutaito

17. ilmaisutaito

18. elokuvakurssi

englanti

9. tukikurssi

 

10.-11. abikurssit

ruotsi

8. tukikurssi

 

9.-10. abikurssit

pitkä matematiikka

14. aloituskurssi

16. atk-matematiikassa

15. kertauskurssi

lyhyt matematiikka

 

 

9. kertauskurssi

fysiikka

 

10. työkurssi

9. kertauskurssi

psykologia

 

 

6.

7.

kemia

 

7. työkurssi

6. kertauskurssi

uskonto

 

7. ihmeet, kummat ja kummitukset

6. elämänhallinta

liikunta

jääkiekkokurssit

jääkiekkokurssit

jääkiekkokurssit

tietotekniikka *

2. julkaisukurssi

3. ohjelmointikurssi

4. multimediakurssi

 

Diplomit

Musiikki, kuvataide, liikunta (TN,TS,KO)

 

 

tehdään kolmantena vuonna

kuvataidediplomi on kuvataiteen kurssi 5

tekninen työ

1

 

 

tekstiilityö

1

 

 

kotitalous

1

 

 

 

* tietotekniikan kursseja suoritetaan usein verkkokursseina ja etäopiskeluna.