Luotolahden vuori, Kuolimo

Kuolimon synty

Noin 4000 vuotta sitten syntyi karu, syvä ja kirkasvetinen järvi, Kuolimo. Se on syntynyt kallioperän ruhjeeseen, josta osoituksena ovat jyrkät rannat. Kallioperän ruhjeen takia syntyi railo ja tätä railoa pitkin on virrannut jääjoki. Jääjoki syntyi alueelle, jossa kallioperä oli heikkoa. Jääjoen päättyessä jään edustalle olevaan veteen syntyi suisto, delta, joka on tasainen kangas.

Kuolimo on vähäravinteinen eli oligotrofinen. Tämä johtuu siitä, että valuma-alueella on vähän soita ja asutusta. Kuolimon erikoisuutta lisää suuri vesiala suhteessa valuma-alueen pinta-alaan, joka on 890 neliökilometriä Järven länsirannat ovat graniittia, pääasiassa rapakiveä, kivennäismaalajeista yleisin on moreeni. Etelärannalla on vähän savi-ja hiesalueita. Koillisrannalla on kalliota.

Saimaan ja Kuolimon rannoilla näkyy Saimaan eri vaiheiden rantamuodostumia. Näiden syntyyn vaikuttavat veden syövyttävä ja kasaava vaikutus, sekä jään työntävä ja kuluttava työ. Tämän lisäksi rantamuodostuman syntyyn vaikuttaa alueen maaperä.